1. Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, αφού επισκεφτούμε κάποιες ιστοσελίδες. Το cookie δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζεται από έναν διακομιστή, παρέχει πληροφορίες με σκοπό να είναι περισσότερο φιλική η περιήγηση του επισκέπτη στον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται με καταγραφή, μεταξύ άλλων δεδομένων, των προτιμήσεων του χρήστη, της ανίχνευσης σφαλμάτων και/ή της συλλογής δεδομένων από στατιστικές. Το cookie δεν βλάπτει τον υπολογιστή του επισκέπτη ενώ οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων δεν αποθηκεύονται κατά την πλοήγηση στον κάθε ιστότοπο που χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική. Η πλήρης χρήση της ιστοσελίδας της Petstep απαιτεί την αποδοχή των cookies. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, πιθανόν να μπορείτε ακόμη να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της μπορεί να απενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, και Google Chrome) έχουν αυτόματα ενεργοποιημένη την υπηρεσία των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε στον κάθε περιηγητή τον βαθμό στον οποίο έχουν πρόσβαση τα cookies. Από την στιγμή που δεν πραγματοποιήσετε αλλαγές, σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει αποδοχή του επισκέπτη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και ότι συμφωνεί στην πολιτική χρήσης των cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies που χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Cookies περιόδου λειτουργίας: διαγράφονται αυτόματα στο τέλος κάθε επίσκεψης.
  • Μόνιμα cookies: παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα.
  • Cookies τρίτων (3rd-party cookies): χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της ιστοσελίδας του Petstep ή στις οποίες συνδεόμαστε.
  • Cookies περιόδου λειτουργίας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον επισκέπτη να χρησιμοποιεί λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η υπενθύμιση επαναλαμβανόμενης μορφής στοιχείου τομέα σε μια περίοδο περιήγησης. Επιπροσθέτως, βοηθούν περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς πληροφοριών σε όλο το διαδίκτυο. Δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή και λήγουν όταν διακόπτετε την περίοδο περιήγησης.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση νέων επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies αποτελούνται από συγκεκριμένες πληροφορίες περιήγησης, όπως το πώς έφτασε ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα, τις εσωτερικές σελίδες που επισκέφθηκε, τις επιλογές που έγιναν, και το μέσο που ακολουθήθηκε μέσω αυτής.

Cookies τρίτων

Καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εξατομικευμένου περιεχομένου με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να καταστήσουμε τη διαφήμιση που εμφανίζεται σε αυτήν πιο σχετική με τα ενδιαφέροντά σας.

Διαχείριση Cookies

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση cookies

Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάντε κλικ στη «Βοήθεια» στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και έπειτα κάντε κλικ στο «Σχετικά με». Τότε θα εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες που επιθυμείτε.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των cookies θα βρείτε στις σελίδες υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ειδικότερα:

Για τον Chrome, επισκεφθείτε τη σελίδα της Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε τη σελίδα της Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

Για το Firefox, επισκεφθείτε τη σελίδα της Mozillahttps://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για το Safari, επισκεφθείτε τη σελίδα της Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Εφόσον για την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Που μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους τρίτων φορέων:

All About Cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

 

2. Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που πιθανόν θα κληθείτε να δώσετε (Όνομα, Επίθετο, Επάγγελμα, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Διεύθυνση αποστολής, ΑΦΜ κ.λπ.) είναι απαραίτητα για την εύρυθμη διεκπεραίωση των μεταξύ μας συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας και την μεταξύ μας επικοινωνία.

Η Petstep – Κυριακού Θεόδωρος σας διαβεβαιώνει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και η πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Επιπλέον, η Petstep δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός και αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να χρησιμοποιηθούν και από συνεργαζόμενες με την Petstep επιχειρήσεις (ως επί το πλείστον πρακτορεία μεταφορών, εταιρείες ταχυμεταφορών, ταχυδρομείο) με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγματικής σχέσης, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την Petstep έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Petstep διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.